KalleZen

KORS 1D

Lång
NYSE:KORS   None
Gap fill i KORS. Rejält tilltyglad aktie på senaste tid. Kan vara läge att fånga en uppstuds.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.