Patriick2jz

LUCID PÅVÄG TILL 28$ HITTAT NYTT STÖD PÅ 24,61$

Kort
NASDAQ:LCID   Lucid Group, Inc
LCID (Lucid Motors) har under en lång tid sedan februari testat motståndspunkten på 28$. Denna nivå är mycket svår att bryta ut sig från. Bottom line support på LCID ligger på 16$. Vi har även hittat ett mycket viktigt nytt stöd som ligger på 24.61$. LCID har bottnat två gånger på 24.61$ vilket innebär att detta är en mycket hållbar stödpunkt. LCID har stor möjlighet att testa 28$ nivån inom några dagar. Det finns en minimal chans att 28$ nivån blir en ny stöd linje men detta skulle endast ske ifall bolaget släpper goda nyheter vilket skulle resultera i fler köpare.

*OBS*!

DETTA BÖR EJ SES SOM ETT KÖPRÅD. ANALYSEN ÄR ENDAST SKAPAD FÖR ETT UTBILDNINGSSYFTE!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.