Linus3230

Lifeclean - Möjlighet till större uppsida

Lång
OMXSTO:LCLEAN   LIFECLEAN INTERNATIONAL AB
Vi har brutit oss upp ur den negativa trenden I lifeclean samt gjort ett återtest av trendtaket. Vi ser även på RSI att det finns luftrum för vidar uppgång. Kan vi ta oss förbi 6 kronor som är föregående topp så bör vi se 7 kronor. Bryts sedan 7 så ser jag inget annat än att vi ska upp och testa 9-10 sek
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.