Linus3230

Lifeclean - Möjlighet till större uppsida

Lång
OMXSTO:LCLEAN   LIFECLEAN INTERNATIONAL AB
Vi har brutit oss upp ur den negativa trenden I lifeclean samt gjort ett återtest av trendtaket. Vi ser även på RSI att det finns luftrum för vidar uppgång. Kan vi ta oss förbi 6 kronor som är föregående topp så bör vi se 7 kronor. Bryts sedan 7 så ser jag inget annat än att vi ska upp och testa 9-10 sek
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.