Finanssocionomen

NEW ALL TIME HIGH!!

Lång
Finanssocionomen Uppdaterad   
New all time high coming days!!!

No financial advice :)
Trade stängt: Stopp nått

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.