Finanssocionomen

Thank me next week :)

Finanssocionomen Uppdaterad   
We have a great support on the current lvl, i strongly believe that a new uppward trend is on its way. Its fascinates me that the RSI is so low and there is no fundamental against LEND. If there is plz inform me.

Not a financial advice!
Handel aktiv:
Looking good, its time for a huge correction uppwards coming week:)
Handel aktiv:
On the numbers baby :)
Handel aktiv
Trade stängt: målet nått:
Coming days but i will close this already, i think the price will rise even higher than my prediction.

Peace out :)
Trade stängt: målet nått

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.