NASDAQ:LI   Li Auto Inc.
Möjligt scenario för Li Auto. Väg 3 bör påbörjas enligt EW.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.