NASDAQ:LI   Li Auto Inc
Möjligt scenario för Li Auto. Väg 3 bör påbörjas enligt EW.