OMXSTO:LIAB   LINDAB INTERNATIONAL AB
Lindab har gjort en lägre botten, men indikator har vänt upp och köpare verkar finnas. Spräckt 100 nivån, men rekylerade tillbaka.
Håller koll vid 96-97 för köp. Går det under botten jag markerat är det nog bara att kliva ur.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.