OMXSTO:LIAB   LINDAB INTERNATIONAL AB
Lindab har gjort en lägre botten, men indikator har vänt upp och köpare verkar finnas. Spräckt 100 nivån, men rekylerade tillbaka.
Håller koll vid 96-97 för köp. Går det under botten jag markerat är det nog bara att kliva ur.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.