OMXSTO:LIFCO_B   LIFCO AB SER.B
Lifcoi nedåtgående kanal. Inväntar rekyl upp för blankning om indikatorer tillåter

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.