Linus3230

Lipidor - Möjlig uppsida

Lång
OMXSTO:LIPI   LIPIDOR AB
Ny demand är skapad 7-8 SEK och vi ser en större reaktion ifrån detta område. Vi behöver nu etablera oss över 8,70 SEK för att röra oss mot min målkurs kring 10-11 SEK . Vi har även ett stöd kring 8 SEK .
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.