Linus3230

Lipidor - Möjlig uppsida

Lång
OMXSTO:LIPI   LIPIDOR AB
Ny demand är skapad 7-8 SEK och vi ser en större reaktion ifrån detta område. Vi behöver nu etablera oss över 8,70 SEK för att röra oss mot min målkurs kring 10-11 SEK. Vi har även ett stöd kring 8 SEK.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.