RoboMarkets

Zepbound's FDA Approval: Boosting Lilly & Co's Stock Outlook

BATS:LLY   Eli Lilly and Company
FDA har godkänt ett nytt läkemedel, Zepbound, från Lilly (Eli) & Co, som ska användas för att behandla fetma. Enligt Världshälsoorganisationen dör nästan 3 miljoner människor av fetma årligen i världen. Därför förväntas Zepbound vara efterfrågad, vilket gör att emittenten kan öka sina intäkter samtidigt som nuvarande lönsamhetsnivåer bibehålls. Enligt Morgan Stanley värderades den globala marknaden för läkemedel mot fetma till 2,4 miljarder USD 2022 och förväntas nå 77 miljarder USD 2030.

Idag fokuserar vi på charten för Lilly (Eli) & Co. (LLY).

I daily-grafen (D1) har en stödnivå bildats på 567,18 och motstånd på 625,87. En relativt bred kanal har utvecklats, med stor sannolikhet att bryta igenom den övre gränsen. Aktiekursen syftar till att nå ett historiskt maximum. I händelse av ett kanalbrott till dess bredd kan målet vara märket 684,56. Dessutom, efter det senaste mötet med den amerikanska centralbanken Federal Reserve, förväntar sig investerare en uppmjukning av penningpolitiken, vilket bidrar till tillväxten på aktiemarknaden.

I timmes-grafen (H1) kan långa positioner från nuvarande positioner med ett mål på 625,87 vara av intresse. En lång position kan hållas upp till 684,56 på medellång sikt, medan konsolideringen av kurser över nivån 597,70 kommer att vara en viktig signal för en fortsättning på den uppåtgående trenden.
---
Idéer och annat innehåll som presenteras på denna sida ska inte betraktas som rådgivning. RoboMarkets tar inget ansvar för resultat baserat på åsikter som beskrivs i dessa avsnitt.

Materialet som presenteras och informationen är endast i informationssyfte och ska inte på något sätt betraktas som tillhandahållande av investeringsrådgivning i enlighet med lagen om investeringsföretag L. 87(I)/2017 i Republiken Cypern eller någon annan form av personlig rådgivning eller rekommendation, som avser vissa typer av transaktioner med vissa typer av finansiella instrument.

Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 67,85 % av privata investerares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.