fredrol

LTC; kanal och stöd

BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
Gå in när kurvan går ur kanal eller när den får eventuellt stöd. längre fram kommer antagligen också en triangel bildas
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.