Johannesoh

Media and games invest

Lång
OMXSTO:M8G   MGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE
Botten gjord, köpsignal i MACD daily. Målkurs 72-75kr, mellan fib 1.272 och 1.414 vid trendkanalens topp, vilket är konservativt i relation till befintliga riktkurser.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.