Linus3230

Media and games invest - Rekyl uppåt?

Lång
OMXSTO:M8G   MEDIA AND GAMES INVEST SE
Det är viktigt att vi håller nivåerna 32-34 kronor i M8G . Gör vi ej detta förväntas en större nedgång. Men skulle denna zon hålla kan det vara en fin entry för att sedan följa med resan upp till den röda rektangeln (cirka 16%). RSI och MACD på låga nivåer, kan eventuellt gå ned lite till innan vändningen sker, men tror på en push uppåt.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.