RealMaddeee

Media and Games Invest med en Inverse H&S

OMXSTO:M8G   MGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE
Kort analys på en bildad inverse Head & Shoulder.
Bryter man neckline så kan man lägga en entry.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.