OMXSTO:M8G   MGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE
M8G var en populär aktie medans den gick upp, numera börjar den bli intressant då den kommit tillbaks till botten, får se om den bryter negativa trenden snart.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.