dalahast

Magnolia

Lång
OMXSTO:MAG   None
Magnolia i en uppåtgående trend men sista toppen blev lägre än förra varför jag förväntar mig att kommande botten också blir lägre eller lika med förra.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.