trade2heaven

Negativ trendkanal

OMXSTO:MAHA_A   MAHA ENERGY AB
Skall bli intressant och se om Maha bryter den negativa trenden eller om vi skall ner och testa golvet?

#MahaA #mahaenergy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.