BATS:MARA   Marathon Digital Holdings, Inc.
Med bitcoin på ATH nivåer och inväntar en pullback så ser jag svaghet i triangelformationen i en bear-trend. Inväntar en 10% dipp till innan första inköp vid första stöd
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.