NASDAQ:MARA   Marathon Digital Holdings, Inc.
MARA möter för tillfället en motståndspunkt som ligger på 37.65$. Detta motstånd skulle kunna leda till att vi testar stödnivå 34.3$ för att sedan försöka bryta upp mot uppsidan. Om punkt 34.3$ ej håller blir nästa stop på 30$.

MARA har brutit sig ur den negativa trenden och håller precis på att möta kraftigt motstånd. Personligen tror jag inte att MARA kommer att klara av motståndet eftersom vi fortfarande befinner oss i en downtrend som har blivit respekterat vid flera tillfällen. Vi har en descending resistance och descending support. För att MARA ska bryta ut krävs det mer utrymme för RSI och att MACD korsar mot den positiva sidan samt att MARA håller 40$ som ett nytt stöd.


*OBS!*

DETTA ÄR EJ KÖPRÅD! DENNA ANALYS ÄR ENDAST GENOMFÖRD FÖR UTBILDNINGSSYFTE!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.