NaikoN81

MATICUSDT har tillväxtpotential.

Lång
BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
Som vi kan se på den dagliga tidsramen har en symmetrisk triangel bildats som kan brytas upp och ner. Om priset bryter upp triangeln finns det en potential för tillväxt till $ 2,2 eller $ 2,4, men om det bryts ner kan priset sjunka till $ 1,07. Myntets uppåtriktade potential är stor , inom en snar framtid bör det visa god tillväxt.

Gilla idén, gilla och prenumerera.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.