NaikoN81

MATICUSDT har tillväxtpotential.

Lång
BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
Som vi kan se på den dagliga tidsramen har en symmetrisk triangel bildats som kan brytas upp och ner. Om priset bryter upp triangeln finns det en potential för tillväxt till $ 2,2 eller $ 2,4, men om det bryts ner kan priset sjunka till $ 1,07. Myntets uppåtriktade potential är stor, inom en snar framtid bör det visa god tillväxt.

Gilla idén, gilla och prenumerera.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.