eIIiotm

möjlighet till fina köp antingen som swing eller långsiktigt

Lång
eIIiotm Uppdaterad   
EURONEXT_DLY:MC   LVMH
tar in en long pos i swing portföljen, tycker den visat på en fin bullish trend och endast ath väntas
Handel aktiv:
Stoplossen togs på setupen jag delade men inget har förändrats, ser bara större potential nu!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.