A7654

Medcap

Lång
A7654 Uppdaterad   
OMXSTO:MCAP   MEDCAP AB
Looks good for a long bounce up towards red.

Overall range of long interest is 80-91

43 (rocket zone)
Kommentera:
Kommentera:
Vroom vroom
Kommentera:
This has worked out pretty damn good. I'm satisfied
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.