NGM:MCLR   MEDCLAIR INVEST
Fortsatt bullish, positiv divergens i RSI. Brutit föregående trendtak på 3 kronor och vi respekterade bollingerbands golvet samt MA50, stoch visar köp.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.