OMXSTO:MCOV_B   MEDICOVER AB SER. B
Tidigare köpsignal i MEDICOVER AB SER. B indikerar en uppgång på minst 20 %
USA indexen står högt just nu och det finns risk för en paus i uppgångar generellt sätt.

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.