inboxmover

MEDICOVER AB SER. B

Lång
OMXSTO:MCOV_B   MEDICOVER AB SER. B
Tidigare köpsignal i MEDICOVER AB SER. B indikerar en uppgång på minst 20 %
USA indexen står högt just nu och det finns risk för en paus i uppgångar generellt sätt.

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.