jan.palmberg.3

Mekonomen

Lång
OMXSTO:MEKO   MEKO AB
Mekonomen: känns som det är dags för en rekyl uppåt, men vill ha en svans ner mot 140 nivå som visar att köpare är intresserade

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.