inboxmover

MoneyGram International Inc MGI

Lång
NASDAQ:MGI   Moneygram International, Inc
Tittar här på ett USA företag som heter MoneyGram International Inc. Finns mycket att nämna men har formen lite som en CUP and handle och en uppgång sista börsdagen. Om man läser om företaget så minskar inte intresset riktigt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.