OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Nästa vecka räknar jag med att säljtrycket kommer att ha sin peak, dvs mellan 15:e-17:e.
Hur djupt? Vet ej, det vi vet är att aktien konsoliderar mellan 27,50 - 36,30. Tittar man på volymprofilen så är det som minst handel mellan intervallen 25.55 - 27.50, vilket får mig att tro att däremellan kanske aktien kommer att landa om säljtrycket fortsätter. Om aktier når dit eller inte lär framtiden utvisa.

Jag har gjort lite förbättringar och uppdaterat lite data kring Minesto. För den som är intresserad kan ta del utav.

Fakta:
Kurshistoriken visar att inom den gråa zonen så rör sig kusen ca 90 % av tiden dvs 1 038 utav 1 150. Den spenderar drygt 51 % av den tiden under medel för den gråa zonen, där aktien är nu.
"Fair price" för denna period är 29.29 vilket är högre än kursens senaste stängning 28.85. Tittar man totalt sett över de 1 150 dagar som jag har mätt, så ligger medelpriset på 9.98 som är nästan 3 gånger mindre än vad kursens senaste stängning visar.

Kursrörelserna i kr /dag har den senaste månaden ökat till +/-1,59 kr /dag, dvs att genomsnittsökningen eller genomsnittssänkningen i aktien per dag, är 1,59 kr upp eller ner, räknat från föregående dags stängning.
Ser man tillbaka 12 månader så låg genomsnittsrörelsen per dag på 1,06. Slutsatsen är att risken har ökat i och med större volatilitet i aktien den senaste månaden.

Snitt volymen för tillfället ligger på ca 245 K. Backar kursen på lägre volym än snitt volymen så dominerar de mindre portföljerna med sitt sälj. Volym som är 2x större eller mer , ska man vara uppmärksam på, oavsett om det är säljvolym eller köpvolym som är större än genomsnittsvolymen. De senaste 22 dagarna har endast en dag varit större än genomsnittsvolymen med lite med än 3x. Det var den 3:e september, vilket också var startpunkten för denna nedgång.

Positiv scenario
Den normala zonen, dvs den gråa zonen har ett intervall just nu mellan 20,50 - 45,90.
Kurs över medel har ett intervall mellan 29,30 - 43,90 med en sannolikhet på ca 40 % att kursen befinner sig inom denna intervall.
Det finns ca 8 % sannolikhet att kursen når intervallet 45,90 - 60,10 räknat en månad framåt.

Negativ scenario
Kurs under medel har ett intervall just nu mellan 19,00 - 29,30 där kursen förväntas ligga ca 51 % av tiden.
Skulle dåliga nyheter komma nästa månad eller att börsen faller kraftigt under tiden, så är det knappt 2 % sannolikhet att kursen faller till nivåer under 19 kr eller mindre om man tittar i ett kortare perspektiv.

Uppgång? Nedgång?
Oddsen är ca 53 % för lägre kurser än 29,30 och ca 47 % högre än 29,30 om man bara ser till kursen. Om man sedan adderar till information som marknaden känner till och ser positivt på det som komma skall så ändras också motiveringen att gå emot oddsen, som i detta fall endast skiljer 6 %.
Personligen tror jag Minesto får sitt genombrott i år. Denna gången kommer den informationen också att komma oväntat, vilket kommer att skapa kraftigare kursrusning.

---------
*Att handla med aktier är förenat med risk och jag tar inget ansvar för eventuella förluster. Detta är enbart en personlig analys och du bör göra din egen analys innan du handlar med värdepapper.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.