DawBors

Minesto Teknisk Analys

Lång
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Beskriver minesto och mina tankar kring den.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.