OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Minesto har vid två tillfällen de senaste 5 dagarna försökt att bryta 15° barriären utan att lyckas. Innan eller den 14:e bör marknaden visa åt vilket håll det bär av. Det är min tro att detta bör bryta ut till uppsidan av flera skäl!
Det som talar för ett sådant scenario, är en positivt stigande trendkanal, en triangelformation som jag tidigare publicerat och skrivit om och en positiv fundamenta som backar upp TA analysen!

Om 15° vinkeln punkteras så kommer även den övre trendkanalen att ge vika med sikte på 14,20 närmast i tiden! Volymen måste dock vara minst 50% större än föregående dag som en stark bekräftelse för en sådan uppgång!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.