Investoz

MINESTO

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Börsens mest intressanta bolag, MINESTO, kommer förmodligen redan nästa vecka ha slutfört sjösättningen av DG100 och det kommer med största sannolikhet presenteras som en lyckad sådan. Det kommer vara en förlösande milstolpe och företaget kommer att ta klivet från att vara ett förhoppningsbolag till ett kommersiellt revolutionerande elproduktionsbolag som saknar konkurrenter inom området utvinning av el från långsamma vattenströmmar. Fler installationer skall genomföras till hösten vilket kommer vara kursdrivande.

Minesto har sedan tidigare slutfört installationen av all infrastruktur på land och i havet för tidvattenkraftsprojektet i Vestmannasund på Färöarna. Installationen har tyvärr inte gått som planerat och det har gått exakt en månad mellan varje delinstallation. Detta beror på att man endast kunnat genomföra installationen under perioder av gynnsamma tidvattenförhållanden. Nästa gynnsamma period är nästa vecka och jag har all anledning att tro att det kommer att ske då.

Det är förenat med stor risk att köpa in sig nu, speciellt om man misslyckas med sjösättningen än en gång. Men belöningen vid lyckad sjösättning är större än risken och Minesto har minst 100% uppgång till att bjuda på, sett från dagens nivå 31,15 vilket gör aktien köpvärd om man vill dubbla sin investering de kommande 2-3 veckorna.

Aktien har försvarat kursen kring 30 kr vilket profilvolymen också visar. Vid ett misslyckande så riskerar kursen att backa igenom 30 kr med mål mot nästa stora volym, nämligen kring 21 kr.


Ingen köpsignal utlöst, men definitivt köpvärd fortfarande.Att handla med aktier är förenat med risk och jag tar inget ansvar för eventuella förluster. Detta är enbart en personlig analys och du bör göra din egen analys innan du handlar med värdepapper.
Kommentera:
Det har snart gått två månader sedan jag skrev denna analys. Den är lika högaktuell nu som då. Men vad har hänt sedan dess...
Ja, någon lyckad sjösättning uteblev, likaså en misslyckad sådan, däremot sköts sjösättningen upp två månader, vilket sänkte kursen återigen ner till 27,60 vilket också var väntat.
Risken och belöningen kvarstår, med en enda skillnad mot senast.

Ännu en uppskjutning kommer att räknas som ett misslyckande denna gången. Skulle det så vara fallet, så kommer marknaden straffa Minestos nuvarande aktiekurs oavsett om teknologin fungerar i praktiken i Holyhead i en mindre skala. Ännu en uppskjutning betyder försenad tidsplan både mot SEV som beställare men också mot sina aktieägare. Det kommer inge en onödig osäkerhet om teknologin verkligen fungerar som Minestos ledningen räknat med och uttalat sig kring att det gör bättre än vad de hade trott från början. Kostnaden kring installationen har kostat mer än vad det var tänkt från början som också ska tas med i beräkningen. Risken har ökat på grund av allt detta sedan slutet på augusti, det är ett faktum tyvärr. Men belöningen kvarstår vilket är mer intressant än ett misslyckande som kommer sänka aktien kring 19-21 kr.

Belöningen är en förutsägbar ny energikälla med en gigantisk tillväxt den kommande framtiden som i och med en lyckad installation kommer att öppna portarna till övriga kunder och nya investerare som länge har köat för att ta del av denna energikälla. Aktiens kurs kommer att vara direkt korrelerat med Minestos gigantiska marknadstillväxt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.