Investoz

MINESTO uppdatering

Lång
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Bullish bat formation. En uppdatering från innan.

De första 2 profit targets från tidigare analys var inte korrekta. Detta pga att det var mätt från punkt 18, 40 och skulle har varit mätt från punkt 19, 40 . Därmed ökar nivåerna för sälj.
Ber om ursäkt för missen!
Även två nya nivåer har tillkommit som ger fler alternativ för vart man vill ta hem vinst.

Köp är räknat från punkt 7,82 mot tidigare 8,35, då 7,82 är den lägsta punkten. Stop loss har därmed flyttats lägre, till 6,30 mot tidigare 7,10.

OBS: Detta är en idé och ingen rekommendation!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.