Investoz

MINESTO

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Spännande moment Minesto befinner sig i nu dessa dagar som kommer, ser man inte minst på intradagsrörelserna hur priset har bildat en symmetrisk triangel och förbereder sig för att bryta sig ur triangelformationen!

Dessa triangelformationer uppstår när det råder balans mellan köpare och säljare och är ett relativt vanligt börsfenomen. Formationen är en fortsättningsformation som konsoliderar den tidigare rörelsen, som har varit positiv, om vi analyserar den senaste mikrotrenden som hade sin början i slutet av december. Det i kombination med ett annat vanligt börsmönster "Bearish Butterfly" talar mycket för en fortsättning av positiv karaktär.

Bearish Butterly är en negativ formation där man säljer extremtoppar (punkt D), som i detta fallet är mellan 11-11,85! Så risken är stor för en tillbakagång ner till 9,85-10,15 som kommer värka som stöd.

Skulle däremot priset bryta igenom 11,85 nivån så har vi en stark fortsättning av trenden och nästa stopp har vi då kring 14 kr .
Trade stängt: målet nått
Handel aktiv
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.