TraderByChance

MINESTO | En uppdatering på tidigare analys

Lång
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Min tidigare analys på Minesto lever, men jag har rättat till den och uppdaterat grafen.
Nu har vi kommit ner till en Y-våg vilket betyder att man kan trycka på köp i boxen.
Ser detta som ett bra tillfälle att köpa på mig mera.

Jag hoppas och tror på nya ATH inom en inte allt för lång framtid.

Bryter vi dock våg 1 i grönt är analysen ogiltig.

Happy trading
Handel aktiv: Risk/Reward är riktigt bra på Minesto nu. Jag tar lång pos här.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.