Tobbe999

3M framtids plan

Lång
BATS:MMM   3M Company
Vi ligger på trendgolvet och har byggt upp en positive divergense på 1W grafen. jag låter bilden tala. Jag tror på att dessa nivåer är otroligt fina att köpa på för att sedan ha dom på sikt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.