jan9011

Mowi

Lång
OSL:MOWI   MOWI ASA
Mowi ASA under bevakning. Försöka hålla koll vid 207 nivå hur det ser ut.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.