inboxmover

MP MATERIALS CORP

Lång
NYSE:MP   MP Materials Corp.
MP MATERIALS CORP ska bygga en magnetfabrik för att försörja General Motors leveranser med 500.000 elmotorer/år

I förhandeln så är kursen upp 3,8% just nu.

Går priset över 52 USD så är kursen ATH och det är ont om säljare, teknisk målkurs får jag den till att bli 75 USD i ett första steg.
Kvartalsrapport har nyligen varit och den visade mycket bra resultat i både försäljning och intäktsvinst gentemot kostnader.

Här är en länk till PM:
www.mpmaterials.com/news/

MP:s första magnetanläggning i Fort Worth, Texas, kommer att hämta material från Mountain Pass, Kalifornien, och återställa en helt integrerad amerikansk försörjningskedja. MP har ingått ett långsiktigt avtal med General Motors om att leverera USA-baserade och tillverkade sällsynta jordartsmetaller legeringar och magneter för att driva mer än ett dussin modeller med GM:s Ultium Platform. Anläggningen kommer att producera NdFeB-legering och magneter med potential att driva cirka 500 000 EV-motorer per år; en gradvis produktionsramp förväntas börja 2023

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.