Tobbe999

Möjlighet till uppgång i Mpcc

Lång
OSL:MPCC   MPC CONTAINER SHIPS ASA
Tror vi ser en push uppåt i närtid i Mpcc. Vi har fallit ner till en stark stödzon som med högsta sannolikhet kommer hålla denna gången också. Rsi är på över sålda nivåer och Stoch bygger små högre bottnar. Förväntar mig en vändning kring 18,3-19,6 Norska kronor. Target är på 21,8-22,57 Norska kronor där vi även har ett gap att fylla.
Låter bilden tala för sig själv, håller ej stödnivån är ej denna analys aktiv längre.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.