OSL:MPCC   MPC CONTAINER SHIPS ASA
Jag vill ha ner MPCC till den första blåa stödzonen där jag förväntar mig en push uppåt mot gröna zonen. Skulle den inte hålla så har vi en starkare zon nedanför.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.