Luspank

MSAB Micro systemation ökar

Lång
OMXSTO:MSAB_B   MICRO SYSTEMATION AB B
Mitt bud på 34,7 gick igenom, ev SL vid stängning under röd area.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.