OMXSTO:MSON_B   MIDSONA AB SER. B
Midsona är nere vid stigande botten från slutet 2015, blir intressant att se om vi kan hitta kortsiktig botten på samma nivåer.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.