inboxmover

Medivir

Lång
OMXSTO:MVIR_B   None
Medivir Bryter upp över MA 100

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.