inboxmover

Vändningsläge i Mycronic AB

Lång
OMXSTO:MYCR   MYCRONIC AB
Vändningsläge i Mycronic AB.

Handlas på stödområde, de snabba indikatorerna vänder upp .
Insiderköp av VD nyligen.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.