gggooooooy

Dags för krasch 2? ;) Nasdaq öppnar snart

Kort
FX:NAS100   NASDAQ 100 CFD Cash
Är ingen expert men vi är orimligt högt uppe nu och jag tror att det är dags för att hoppa från trampolinen :)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.