RobinI

Naturgas kring lägsta nivåer

Lång
CURRENCYCOM:NATURALGAS   Natural Gas
Naturgas har endast varit i dessa nivåer enstaka gånger senaste tiotals åren.
Vi har nått väldigt låga nivåer både i pris och RSI, kommer bevaka denna för en lång och skala in mig för en möjligtvis längre position.
Vi har även ett gap högre upp och kan nästan inte se ett enda gap som har skapats sen tidigare vilket jag ser som en överreaktion från marknaden, med det makroekonomiska klimatet just nu har vi även brist på vissa tillgångar. Jag förväntar mig att inom några månader så kommer vi få en rejäl uppsving i denna. Finns mer nedsida i kursen men RSI är på nära lägsta nivåer.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.