Tycker mig se en påbörjad cup n handle I naturgasen.
Mitt förra senario föll inte ut med att det skulle va en selloff vid 4-5 dollar. Nu är vi alltså än högre och jag tycker mig se att vi ska än högre. Det är ju det som är det fina i analyser vi kan ändra oss! Haha.
Utspelar sig formationen så har vi 80% från koppens toppen till botten och det betyder vi ska krossa 10$ psykologiska nivån och göra ett ATH vid 17$ish

Vi får väl se om detta utspelar sig eller inte, hoppas inte detta för alla stackare som värmer upp sina villor med gas i us.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.