KristofferHenriksson

Dags att verkligheten kommer i kapp i NATGAS

Kort
CURRENCYCOM:NATURALGAS   Natural Gas
Liksom vädret i USA är på väg emot varmare temperaturer så torde naturgasen ta en tripp söderut mot varmare breddgrader. Rent tekniskt om vi kikar in på dagsgrafen så har vi nått ett område som har varit stökigt område tidigare men visar teknisk styrka på candle och MACD nivåer. RSI har nått överköpta nivåer. Vi vill forma något som stödjer att köpkraften avtar i dagscandle för att vi ska påbörja resan söderut, tror jag. Annars är det en snabbvisit vid högsta våningen vid nästkommande fibbnivå.

Fundamentalt så torde väderlek med varmare temperaturer göra att efterfrågan av naturgas går ner, för vi får inte glömma att detta är från sportpris av henryhub i US. Kriget mellan RUS-UKR ger någon påverkar absolut men inget som borde ge ett bullish scenario rent FA mässigt. Väderleksrapporterna från US visar på mildare och vitt skildrade temperaturer nästkommande 8-14 dagar vilket också stödjer ett bearish scenario kommande veckor.

EU tillsammans med Biden administrationen kom överens om ett löpande avtal med mer LNG export till EU men vi ska också komma i håg att exporterna från US till övriga delar av världen är i princip maximalt belastad. Det krävs stora inventeringar kring mottagnings terminaler hos länder som vill öka sin import av US gas till fördel mot rysk import.Intressant läge alltjämt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.