Tobbe999

Karta för Naturalgas

CURRENCYCOM:NATURALGAS   Natural Gas
Lägger en karta för naturalgas. Bevaka stödzonerna för eventuella upp studs. Håller nuvarande stödzon så ser jag gärna att vi ska hälsa på gröna boxen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.