KristofferHenriksson

Uppdatering och inzoomning NATGAS

Lång
Här är en inzoomning på vad jag menade. Nu bör priset bottna i 4H RSI snart och nå mellan 0.5fibb och 0.61fibb. Där letar jag long entry. Helst vill jag se bull div i indikatorerna innan position.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.