Har både bearish idee och bullish idee här kommer the beaish one samt negativ div på 4 timme timeframe men denna är huvud analys för den bullish one har jag svårt att tro att det kommer utspela sig så

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.