OMXSTO:NDA_SE   NORDEA BANK ABP
Nordea på gång igen! Motstånd runt 86 , MA200. Stöd 83:- . Mål 89:-